Hay Day 1_37_104

Hay Day 1_37_104

Version: 1_37_104

Req: 4.1 and up

Latest update: 22.07.2024

Đã thêm vào Khu bảo tồn: • NHỮNG CON VẬT NHỎ! Hãy mở khóa ba mẹ của chúng trước. Tính năng cộng đồng yêu cầu: • Sắp ra mắt Nhiệm vụ Cuộc đua ngựa bí ẩn! • Nhiệm vụ thị trấn mới cho Cuộc đua ngựa • Bộ tăng cường Thị trấn và Đánh bắt cá mới • Cải thiện sự kiện Vòng quay may mắn • Sự kiện Mùa lễ đặc biệt với phần thưởng độc quyền • Thẻ “Tất cả” mới trong giao diện Nhà chính • Đón cùng lúc nhiều du khách từ các thị trấn • Nút giá Tối thiểu/Tối đa cho Cửa hàng bên đường Và nhiều nội dung khác nữa!

The description of Hay Day


Welcome to Hay Day. Build a farm, fish, raise animals, and explore the Valley. Farm, decorate, and customize your own slice of country paradise. Farming has never been easier or more fun! Crops like wheat and corn are ready to be grown and even though it never rains, they will never die. Harvest an... see more
Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day

OTHER VERSIONS Hay Day