Top Eleven Be a Soccer Manager 6.0

Top Eleven Be a Soccer Manager 6.0

Version: 6.0

Req: 6.0 and up

Latest update: 26.05.2023

Chào mừng bạn đến với Top Eleven 2018! Các cập nhật thật tuyệt vời: - Màn hình Đội hình mới giúp kiểm soát tốt hơn! Bạn có thể thoải mái tìm đội hình hoàn hảo cho đội bóng và tùy ý sắp xếp vị trí chính xác cho cầu thủ. Bạn cũng có thể so sánh bố trí của mình với cách bố trí của đối thủ trong một giao diện duy nhất. - Cập nhật âm nhạc trong game, các biểu tượng và màn hình tải lên.

The description of Top Eleven Be a Soccer Manager


It’s an exciting time in the world of soccer, Managers! Top Eleven has a lot in store for a special period ahead! Get your soccer club ready for what’s sure to be an action-packed time on the touchline! This award-winning soccer management game not only puts you in charge of your own so... see more
Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager

OTHER VERSIONS Top Eleven Be a Soccer Manager