Top Eleven Be a Soccer Manager 6.1

Top Eleven Be a Soccer Manager 6.1

Version: 6.1

Req: 6.0 and up

Latest update: 26.09.2023

Với bản cập nhật này, chúng tôi sẽ giới thiệu thách đấu mới!: - Bổ sung hỗ trợ cho thách đấu mới. Các Huấn luyện viên sẽ du đấu cùng đội bóng của họ qua các thành phố khác nhau ở Vương Quốc Anh. Ở mỗi thành phố, họ sẽ có cơ hội giành được các phần thưởng độc quyền và mở khóa các ưu đãi đặc biệt - Các thay đổi về đội hình sẽ được cập nhật đầy đủ ở mục Xem trước trận đấu - Sửa lỗi liên quan đến Trận trực tiếp

The description of Top Eleven Be a Soccer Manager


It’s an exciting time in the world of soccer, Managers! Top Eleven has a lot in store for a special period ahead! Get your soccer club ready for what’s sure to be an action-packed time on the touchline! This award-winning soccer management game not only puts you in charge of your own so... see more
Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager Top Eleven Be a Soccer Manager

OTHER VERSIONS Top Eleven Be a Soccer Manager