Free Fire - Battlegrounds 1.14.0

Free Fire - Battlegrounds 1.14.0

Size : 272M Mb

Version: 1.14.0

Req: 4.0.3 and up

Latest update: 17.09.2019


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.dts.freefireth.
Tính năng mới: 1. Mở rộng bản đồ - Khu vực mới Đảo Dừa 2. Hệ thống đấu xếp hạng, tăng tính cạnh tranh giữa các người chơi, phần thưởng xếp hạng vô cùng hấp dẫn 3. Bơi lội! Cho phép người chơi có thể tự do bơi lội, hoặc có thể lẩn trốn ngay ngoài biển 4. Nhân vật mới - Nikita điệp viên dưới lớp vỏ bọc vệ sĩ chuyên nghiệp Cân bằng và cải tiến 1. Cải tiến đồ họa để làm trò chơi thêm sống động

The description of Free Fire - Battlegrounds


Free Fire - Battlegrounds is the ultimate survival shooter game available on mobile. Each 10-minute game places you on a remote island where you are pit against 50 other players, all seeking survival. Players freely choose their starting point with their parachute, and aim to stay in the safe zone f... see more
Free Fire - Battlegrounds

OTHER VERSIONS Free Fire - Battlegrounds