Garena Free Fire: Kalahari 1.8.8

Garena Free Fire: Kalahari 1.8.8

Size : 527M Mb

Version: 1.8.8

Req: 4.0.3 and up

Latest update: 28.02.2020


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.dts.freefireth.
1. Giao diện hoàn toàn mới 2. Mở toàn bộ bản Đảo 3. Vũ khí mới - Groza 4. Thêm tính năng tự động ngắm cho Red-dot và ống ngắm 5. Thêm tính năng """"Oanh tạc"""" 6. Hòm tiếp tế được thả từ máy bay tiếp tế cho người chơi vũ khí và vật phẩm hiếm 7. Tăng số người trong trận lên 50 8. Rất nhiều phần quà kèm theo khi tăng cấp nhân vật

The description of Garena Free Fire: Kalahari


Free Fire is the ultimate survival shooter game available on mobile. Each 10-minute game places you on a remote island where you are pit against 49 other players, all seeking survival. Players freely choose their starting point with their parachute, and aim to stay in the safe zone for as long as po... see more
Garena Free Fire: Kalahari

OTHER VERSIONS Garena Free Fire: Kalahari