Free Fire - Battlegrounds 1.8.11

Free Fire - Battlegrounds 1.8.11

Size : 272M Mb

Version: 1.8.11

Req: 4.0.3 and up

Latest update: 23.09.2019


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.dts.freefireth.
1. sửa lỗi văng game 2. Cải tiến cử động khi chạy của nhân vật 3. Sửa lỗi bị mất dù khi nhảy dù 4. Tối ưu đồ họa 5. Thêm ngôn ngữ tiếng Nhật Bản 6. Sửa lỗi 1 số chỉ số trong hồ sơ cá nhân hiển thị không đugs 7. Sửa lỗi liên quan đến độ nhạy khi bắn

The description of Free Fire - Battlegrounds


Free Fire - Battlegrounds is the ultimate survival shooter game available on mobile. Each 10-minute game places you on a remote island where you are pit against 50 other players, all seeking survival. Players freely choose their starting point with their parachute, and aim to stay in the safe zone f... see more
Free Fire - Battlegrounds

OTHER VERSIONS Free Fire - Battlegrounds