Free Fire - Battlegrounds 1.16.0

Free Fire - Battlegrounds 1.16.0

Size : 272M Mb

Version: 1.16.0

Req: 4.0.3 and up

Latest update: 18.09.2019


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.dts.freefireth.
Sửa lỗi và cải thiện 1. Sửa lỗi trong chế độ Đường Đua Tử Thần, lỗi khiến xe đôi khi bị đi dưới lòng đất 2. Sửa lỗi đôi khi bị mất kết nối khi chơi Squad 3. Sửa lỗi Camera bị rung lắc 4. Sửa lỗi Giao diện bị chồng chéo khi đang trong hàng chờ 5. Sửa lỗi một số người chơi không thể chơi đấu đội 6. Sửa lỗi giao diện hiển thị sai Avatar nhân vật 7. Sửa lỗi danh sách bạn bè, bao gồm cả tải danh sách bạn và mời bạn bè vào trận 8. Sửa lỗi người chơi không thể xem được lịch sử trận đấu

The description of Free Fire - Battlegrounds


Free Fire - Battlegrounds is the ultimate survival shooter game available on mobile. Each 10-minute game places you on a remote island where you are pit against 50 other players, all seeking survival. Players freely choose their starting point with their parachute, and aim to stay in the safe zone f... see more
Free Fire - Battlegrounds

OTHER VERSIONS Free Fire - Battlegrounds